Akciju podržalo gradjana

Pridruži se!

U skladu sa članom 26 Zakona o elektronskim medijima podnosim

PRIJAVU

protiv Radio Televizije Pančevo, zbog:

Neobjektivnog i nepotpunog izveštavanja;
Nepoštovanja ljudskih prava u pružanju medijskih usluga;
Govora mržnje

RTV Pančevo sprovodi negativnu kampanju usmerenu na Nenada Živkovića novinara portala “Pančevo Si Ti”, emitujući priloge omalovažavajuće sadržine. Sporni prilozi emitovani su u okviru informativnog programa 22.02, 23.02, 24.02, 26.02. i 27.02.2019. a isti su dostupni i na http://rtvpancevo.rs/.

RTV Pančevo je postupala suprotno Zakonu o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Ovim su ugrožena lična prava Nenada Živkovića ali i javni interes, kao i moje lično pravo na istinitu i potpunu obaveštenost.

Predlažem da REM sprovede postupak i izrekne RTV Pančevo odgovarajuću meru u skladu sa zakonom kao i da podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv RTV Pančevo.

S poštovanjem,


Email:

Potvrda Emaila: