Korišćenjem ove stranice slažete se sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti. Više informacija možete da saznate ovde. Nastavkom pregledanja stranice slažete se sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti kako biste razumeli na koji način prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Politika privatnosti objašnjava i na koji način štitimo vas i vaše lične podatke kao i kako se vrši nadzor nad primenom ove politike. CRTA nije odgovorna za Politike privatnosti trećih strana koji svojevoljno i samostalno koriste internet platformu gradjaninastrazi.rs. Ukoliko verujete da postoji rizik za bezbednost podataka koje dajete za potrebe prijavljivanja posmatrača, savetujemo vam da pre ostavljanja podataka uzmete u obzir sve moguće implikacije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti odnosi se na internet platformu gradjaninastrazi.rs (u daljem tekstu stranica) kojom upravlja organizacija CRTA– Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost. CRTA je posvećena zaštiti ličnih podataka i preduzima sve kako bi lični podaci ostali sigurni i zaštićeni.

 1. Čemu služi Politika privatnosti?

Politika privatnosti služi kako bi vam objasnili i kako bi vas upoznali na koji način postupamo sa vašim ličnim podacima i kako ih čuvamo. Takođe, Politika privatnosti vas upoznaje koja prava imate povodom prikupljanja i obrade ličnih podataka.

 1. Ko je dužan da poštuje Politiku Privatnosti?

Svi zaposleni, stažisti, volonteri, osnivači, članovi upravnog odbora kao i sva druga lica (pravna ili fizička) koja su u vezi sa CRTA-om na osnovu bilo kog ugovornog odnosa moraju da poštuju Politiku privatnosti. Sajt gradjaninastrazi.rs je dostupan svima. CRTA nema nadzor nad Politikom privatnosti trećih lica (pravnih ili fizičkih). CRTA nema nadzor nad drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

 1. Kako prikupljamo podatake?

Ukoliko koristite stranicu prihvatate da se vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Podatke prikupljamo prilikom prijave novih korisinika za posmatranje izbora. Nama su važni vaši lični podaci. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti CRTA prikuplja najmanju moguću količinu ličnih podataka.

 1. Koje vrste podataka prikupljamo?

Vrsta i količina podataka koje prikupljamo zavisi od načina na koji koristite stranicu. Kada želite da se prijavite da budete jedan od naših posmatrača prikupljamo sledeće podatke:

 • mail adresu;
 • ime i prezime;
 • telefon
 • adresu prebivališta/boravišta (ulica, broj i grad);
 • poštanski broj

Stranica koristi uslugu Gugl anlitike kao alata koji nam pomaže u analazi kako koriste našu stranicu. Anonimni podaci koji se prikupe na ovaj način se koriste u svrhu informisanja kao i radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva vas kao korisnika stranice. Vama je omogućeno da onesposobite funkciju Gugl analitike korišćenjem alata: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 1. Kolačići (Cookies

Kolačići su mali tekstualni fajlovi smešteni na vašem računaru koji služe za prikupljanje standardnih internet logova i ponašanja korisnika u anonimnom obliku. Ovi podaci služe kako bi prepoznali vaš uređaj i kako bi time poboljšali vašu posetu našoj stranici. Stranica ne koristi kolačiće za čuvanje ličnih podataka, stoga je vaša privatnost uvek zaštićena.

 1. Kako koristimo vaše lične podatke?

Svi vaši lični podaci se čuvaju sa dužnom pažnjom i tretiraju se kao poverljivi. CRTA koristi vaše lične podatke samo u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, odnosno svrhom za koju ste dali saglasnost za obradu Vaših podataka.

 ·       CRTA može da koristi vaše lične podatke na drugačiji način ukoliko je potrebno da uskladi poslovanje sa zakonskim obavezama.
·       Lični podaci se koriste pre svega radi dalje komunikacije između vas i CRTA-e.

·       Moguće je da vaše lične podatke koristimo kako bi sa vama podelili informacije o našim aktivnostima i kako bi vam slali druga obaveštenja.

·       U svakom trenutku možete nas obavestiti da ne želite da primate informacije i obaveštenja od CRTA-e. U tom slučaju molimo vas da na kontaktirate na mail [email protected]

·       Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

 1. Ko ima pristup vašim podacima?

Vaši podaci se čuvaju u na CRTA serveru u okviru baze podataka koja ja šifrovana i zaštićena je enkripcijom. Vašim podacima mogu pristupiti isključivo zaposleni u CRTA-i koji imaju posebno ovlašćenje za pristup podacima i severu.

 1. Na koji način možete pristupiti, ispraviti ili izbrisati vaše podatke?

U skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na određena prava povodom obrade vaših ličnih podataka. Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađuje CRTA u skladu sa Politikom privatnosti. Možete zatražiti i kopiju svojih ličnih podataka koji se obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti. Ukoliko smatrate da su bilo koji podaci o vama koje čuvamo netačni ili nepotpuni, takođe možete tražiti njihovu ispravku ili ažuriranje. Takođe, imate pravo da zahtevate brisanje svojih ličnih podataka. Da biste ostvarili neka od gore navedenih prava molimo vas da nam pošaljete zahtev putem mail-a na [email protected] ili poštom na adresu Topolska 22, Vračar, 11103 Beograd. U vašem zahtevu molimo vas da jasno naznačite šta želite da znate, ispravite ili izbrišete. Vaš zahtev mora biti potpisan i sa naznačenim datumom. CRTA će u najkraćem vremenskom roku odgovoriti na vaš zahtev. Ako smatrate da su Vaši podaci zloupotrebljeni na bilo koji način možete kontaktirati ili podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 
 1. Promena politike privatnosti

CRTA ima pravo da povremeno promeni Politiku privatnosti kako bi unapredila zaštitu ličnih podataka kao i zbog usklađivanja sa zakonskim obavezama. Prilikom promena Politike privatnosti bićete obavešteni putem mail-a.

Mi čvrsto verujemo da imate pravo da kontrolišete na koji način koristimo vaše lične podatke. Iako pri obradi i korišćenju Vaših ličnih podataka poštujemo najviše standarde, kao i mere zaštite podataka od gubitka, zloupotrebe i menjanja, treba imati u vidu da, kao i kod svih drugih Internet stranica postoje rizici koji su povezani sa ostavljanjem ličnih podataka na Internetu. Politika privatnosti se ne primenjuje na internet stranice trećih strana. CRTA nema nadzor nad drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. Stranica može da sadrži linkove prema takvim internet stranicama koje mogu imati svoju spostvenu politiku privatnosti. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili su vam potrebna pojašnjenja vezano za sadržaj Politika privatnosti možete nas kontaktirati na [email protected].