IZBORNO ZAKONODAVSTVO I IZBORNA ADMINISTRACIJA

#57 - JASNIJE DEFINISATI POLOŽAJ STRANAKA NACIONALNIH MANJINA

Potrebno je jasnije definisati položaj stranke nacionalne manjine u izbornom ciklusu, odnosno promeniti način registracije stranaka u pogledu statusa stranke nacionalne manjine u izbornom ciklusu . Iako je odredbom Zakona o izboru narodnih poslanika RIK-u omogućeno da na osnovu svoje diskrecione odluke određenim strankama ne prizna status stranke nacionalne manjine, primena ove odredbe je bez …

#57 – JASNIJE DEFINISATI POLOŽAJ STRANAKA NACIONALNIH MANJINA Dalje »

#51 - IZJEDNAČITI ROKOVE ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Izmena  i dopuna Zakona o izboru predsednika republike se odnosi na promenu čl 4. stav 5, tako da  izmenjena odredba treba da glasi “Od dana raspisivanja izbora, do dana glasanja ne može proteći manje od 45 dana ni više od 60 dana.” Na taj način će se rokovi za sprovođenje izbora za predsednika Republike izjednačiti …

#51 – IZJEDNAČITI ROKOVE ZA SPROVOĐENJE IZBORA Dalje »

#50 - SPROVODITI IZBORE NA KOSOVU U SKLADU SA ZAKONOM I ODLUKAMA USTAVNOG SUDA

Kroz otvoren dijalog i debatu ustanoviti kvalitetno rešenje, izbornim zakonodavstvom, za sprovođenje izbora na teritoriji Kosova, koje će uvažiti Odluku Ustavnog suda iz 2016. godine. S tim u vezi, potrebno je formirati mešovitu radnu grupu sa predstavnicima: Ministarstva pravde, RIK, Ustavnog suda, Kancelarije za KiM i predstavnika civilnog društva, koja bi imala zadatak da sačini …

#50 – SPROVODITI IZBORE NA KOSOVU U SKLADU SA ZAKONOM I ODLUKAMA USTAVNOG SUDA Dalje »

#15 – OMOGUĆITI PROVERU UPOTREBE LIČNIH PODATAKA PO ZAHTEVU BIRAČA

Izmeniti praksu postupanja RIK-a u pravcu omogućavanja biračima da po zahtevu izvrše uvid u izvod iz biračkog spiska i/ili u druge dokumente u kojima se navode lični podaci građana, a sve u cilju otklanjanja sumnji da su glasala lica koja se ne nalaze u biračkom spisku ili lica koja se nalaze u biračkom spisku ali …

#15 – OMOGUĆITI PROVERU UPOTREBE LIČNIH PODATAKA PO ZAHTEVU BIRAČA Dalje »

#14 –PRENOSITI UŽIVO SEDNICE RIK-A, PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI STENO BELEŠKE I REZULTATE GLASANJA SA SEDNICA IZBORNIH KOMISIJA

Unaprediti tehničke kapacitete i resurse RIK-a kako bi svaka sednica mogla da bude dostupna na sajtu RIK-a uživo. Uz prenos uživo putem interneta, potrebno je obezbediti i arhivu snimaka koji će biti dostupni na sajtu RIK-a. Osim toga potrebno je dopuniti poslovnike o radu izbornih komisija odredbom koja predviđa pravovremeno objavljivanje stenograma sa svake sednice …

#14 –PRENOSITI UŽIVO SEDNICE RIK-A, PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI STENO BELEŠKE I REZULTATE GLASANJA SA SEDNICA IZBORNIH KOMISIJA Dalje »

#12 ‒ PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI SKENIRANE ZAPISNIKE O RADU BIRAČKIH ODBORA NA SAJTU IZBORNIH KOMISIJA

U Uputstvu za sprovođenje izbora u odeljku „Statistička obrada i objavljivanje rezultata izbora“ treba dodati odredbu: „Po objavljivanju preliminarnih rezultata izbora i po prijemu zapisnika o radu biračkih odbora sa svih biračkih mesta, zapisnici se objavljuju na sajtu Republičke izborne komisije”. Objavljeni zapisnici bi trebalo da poseduju metapodatke ili na drugi način omogućenu pretragu zapisnika …

#12 ‒ PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI SKENIRANE ZAPISNIKE O RADU BIRAČKIH ODBORA NA SAJTU IZBORNIH KOMISIJA Dalje »

#11 ‒ REORGANIZOVATI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – STRANKE KOJE IMAJU ČLANOVE U STALNOM SASTAVU NE MOGU IMATI I U PROŠIRENOM

Imajući u vidu da trenutni sastav biračkih odbora ne može da odgovori zahtevu za sprovođenje izbornog dana u skladu sa ustanovljenim pravilima i procedurama, potrebno je reorganizovati njihov sastav. Predloženim izmenama izbornog zakonodavstva bilo bi uskraćeno pravo političkim subjektima koji imaju predstavnika u stalnom sastavu biračkog odbora da to pravo imaju/ostvaruju i u slučaju proširenog …

#11 ‒ REORGANIZOVATI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – STRANKE KOJE IMAJU ČLANOVE U STALNOM SASTAVU NE MOGU IMATI I U PROŠIRENOM Dalje »