#61 – OTVORITI JAVNU RASPRAVU U PRIPREMI NOVOG PRAVILNIKA O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE

Neophodno je da Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, koji je stavljen van snage 27. februara 2019, bude zamenjen usvajanjem novog pravilnika. Postupak usvajanja novog Pravilnika neophodno je započeti u najkraćem roku i povodom njegovog usvajanja sprovesti javnu raspravu u skladu sa čl. 40 Zakona o elektronskim medijima.