#60 – EDUKATIVNA KAMPANJA ZA GRAĐANE O IZBORNIM PRAVILIMA I PROCEDURAMA

Potrebno je da sve relevantne institucije koje organizuju i sprovode izbore u Srbiji pokrenu sveobuhvatnu kampanju informisanja građana o najvažnijim izbornim pravilima i procedurama koje obezbeđuju zakonitost i integritet procesa, kao i o pravima birača i načinima zaštite prava birača. U edukativnu kampanju bi trebalo da se uključi i Radio televizija Srbije kao javni servis.