Akciju podržalo gradjana

Pridruži se!

U skladu sa članom 26 Zakona o elektronskim medijima podnosim

PRIJAVU

protiv TV Pink zbog dugotrajne kampanje, jednostranih napada i govora mržnje protiv TV N1, njenog urednika Jugoslava Ćosića i novinara Miodraga Sovilja. Sporni sadržaj emitovan je u emisijama Novo jutro i Nacionalni dnevnik 16.11, 17.11, 18.11, 19.11 i 20.11.2019.

U njima se navodi da N1, Ćosić i Sovlj rade protiv interesa Srbije, a za interese albanskih narko dilera, stranih službi i opozicije, smišljeno vode kampanju za nasilno rušenje vlasti i dovode u opasnost fizički integritet predsednika Republike.

Postupajući suprotno ZEM i Pravilniku o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, TV Pink je ugrozila moje pravo na informisanost emitujući informacije koje nisu proverene. Navodi sa elementima govora mržnje i kršenja ljudskih prava predstavljaju vređanje i ugrožavanje opšteg interesa.

Predlažem da REM sprovede postupak i TV Pink izrekne odgovarajuću meru u skladu sa zakonom i podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka.

S poštovanjem,


Email:

Potvrda Emaila: