QA Kampanja

 Kako se finansira kampanja?

Kampanja se finansira kako iz privatnih tako i iz javnih izvora, koji se obezbeđuju u iznosu od 0,07 % poreskih prihoda budžeta Republike Srbije

 Koliko koštaju izbori?

Budžetom Republike Srbije za 2017. godinu predviđeni su budžetski rashodi na ime izbora za predsednika Republike u ukupnom iznosu oko 1.8 milijardi dinara, od čega 641 miliona dinara za finansiranje kampanje.