Parlamentrani izbori 2016 – Preliminarni izveštaj o monitoringu izbornog dana

Ovaj preliminarni izveštaj se fokusira na kvalitet procesa tokom izbornog dana, i zasniva se na informacijama prikupljenim od 900 akreditovanih i obučenih posmatrača, raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta.
Preuzmi PDF.