Da li je moguć naknadni upis u birački spisak?

Po zaključenju biračkog spiska birač može biti upisan u spisak naknadnih promena u biračkom spisku, koji je sastavni deo izvoda iz biračkog spiska a rešenje o promena može biti doneto najkasnije 72 časa pre dana izbora.

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak.

Pa tako, u slučaju predstojećih izbora, upis birača u birački spisak na osnovu zahteva vrši:

– Opštinska/gradska uprava prema mestu prijavljenog prebivališta – do 17. marta 2017. godine (do zaključenja spiska)

– Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Od 18. do 29. marta 2017. godine u 24h. Nakon toga nije moguće podnositi zahtev za naknadnu promenu u biračkom spisku .

Nadležni organ o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva.

Bilo kakve promene i dopune u izvodima iz biračkih spiskova na biračkom mestu nisu dozvoljene.