QA Birački spisak

Kako se upisujem ili menjam podatak u biračkom spisku?

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podneti zahtev za upis u birački spisak ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili promenu u biračkom spisku ukoliko nešto od podataka nije ispravno (pogrešno prezime, JMBG itd.)

Kako glasam na izborima prema mestu boravišta?

Birači koji bi da glasaju na osnovu mesta boravišta na predstojećim izborima taj zahtev podnose opštinskoj/gradskoj upravi gde imaju boravište i to do 17.03, a posle do 29.03 direktno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Do kada mogu da menjam mesto glasanja?

Ukoliko birač želi da glasa po mestu boravišta u zemlji, a ne po mestu prebivališta, do 11. marta 2017. godine (što je 5 dana pre zaključenja biračkog spiska) može podneti zahtev opštinskoj/gradskoj upravi da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji.