• Vesti
  • Događaji
  • Kampanje

Budi CRTIN posmatrač

Nezavisne, građanske posmatračke misije su deo izbornog procesa u brojnim zemljama u Evropi i svetu, bez obzira na stepen kvaliteta demokratije i stanja ljudskih prava. ›››

KALENDAR DOGAĐAJA