Месец: мај 2017.

Preduzeti konkretne korake ka uređenju izbornih pravila u skladu sa standardima za fer i slobodne izbore

Kvalitet izbora ocenjuje se sagledavanjem celokupnog izbornog procesa, a ne samo posmatranjem izbornog dana. Izborna kampanja nije bila u skladu sa standarima za slobodne i fer izbore dok su sam izborni dan 2. aprila, kao i post izborni proces prošli  uglavnom u skladu sa zakonskim procedurama, saopštila je CRTA posmatračka misija “Građani na straži” na …

Preduzeti konkretne korake ka uređenju izbornih pravila u skladu sa standardima za fer i slobodne izbore Dalje »