Vesti

A posle izbora važno je da znamo...

Kome smo dali svoj glas kako bi nas predstavljao u parlamentu? U okviru inicijative “Otvoreni parlament” kreiran je instrument za praćenje rada narodnih poslanika, čiji je osnovni cilj povećanje javnosti rada parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije sa građanima.

Otvoreni parlament

Ko su odbornici koji u naše ime donose odluke u lokalnim skupštinama i kako lokalna vlast troši pare u ime nas poreskih obveznika, možete saznati putem portala „Ko je na vlasti“, koji takođe beleži i pojavu „preletanja“ odbornika iz stranke u stranku.  

Ko je na vlasti

Kako bismo na jednom mestu imali podatke o rezultatima predsedničkih i parlamentarnih izbora od 2003.godine do danas i mogućnost poređenja rezultata određenih kandidata ili izbornih lista po različitim kirterijumima, pokrenuta je platforma data.gradjaninastrazi.rs.

Data.gradjani na strazi